Podsumowanie działalności za rok 2019

W piątek, 3 stycznia w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Stare Siołkowice, podsumowujące działalność jednostki za 2019 rok.

W zebraniu udział wzięli: Wójt Sybilla Stelmach, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP Druhna Barbara Dębska, opiekun Młodszy Aspirant Grzegorz Domaradzki z KM PSP w Opolu, Komendant Gminny Jan Mazurkiewicz, Opiekun Jednostek OSP z Ramienia  Gminy pani Agnieszka Chrząstek, pani sołtys Danuta Izydorczyk.

Zebranie rozpoczął Prezes Pampuch Andreas, który poprosił zebranych, aby minutą ciszy uczcić pamięć druhów, którzy odeszli w roku 2019. Druh Thoms Martin został odznaczany odznaką za wysługę lat.

Poniżej wybiórcze informacje z działalności naszej jednostki.

 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach za rok 2019

Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSP

Stan w dniu walnego zebrania

Przybyło w roku sprawozdawczym

Ubyło w roku sprawozdawczym

Zwyczajni

39

0

0

Honorowi

 7

0

1

Wspierający

2

0

0

Razem

48

0

1

w tym kobiety

7

0

0

OSP posiada następujące drużyny i zespoły

Nazwa

Liczba

Liczba członków

Uwagi

Kobieca Drużyna Pożarnicza

1

8

Drużyna Seniorów

1

8

Działalność ratowniczo – szkoleniowa:

OSP  Stare Siołkowice w roku 2019 uczestniczyła 21 razy w akcjach ratowniczych, w tym:

 • gaszenie pożarów: 10
 • miejscowe zagrożenia: 5
 • wypadki samochodowe: 0
 • fałszywe alarmy: 1
 • pomoc policji: 1
 • inne 4

W akcjach ratowniczych, pracując łącznie 163 godzin i 50 minut.

Naszą jednostkę, w roku sprawozdawczym, reprezentowały kolejno:

 • Kobieca Drużyna Pożarnicza na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując 1 miejsce, oraz na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując 8 miejsce,
 • Drużyna Seniorów na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując 1 miejsce, oraz na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując 10 miejsce,
 • W kursach szkoleniowych uczestniczyli następujący druhowie/druhny: Szkolenie Podstawowe Strażaków –Daria Slabik

W ramach prac społecznych wykonano:

 • stałe utrzymanie w gotowości bojowej jednostki,
 • utrzymanie należytego porządku w pomieszczeniach strażnicy i obejścia,
 • zabezpieczenie dożynek Gminnych w Kurzniach
 • ołtarz na Boże Ciało przy strażnicy

Inne działania w roku sprawozdawczym: 

Nasza Jednostka, której członkowie należą do „Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce”, przygotowali w roku sprawozdawczym przy pomocy okolicznych mieszkańców i zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Dobrzenia Małego i Domecka dwie charytatywne akcje:

 • Pierwsza z nich, „Misie Ratownisie”, polegała na zbiórce używanych, niezniszczonych i czystych maskotek., które zostaną przekazane poszkodowanym dzieciom biorących udział w wypadkach samochodowych.
 • Druga, „PACZKA DLA DZIECKA NA ŚWIĘTA OD STRAŻAKA”, która została przekazana przez delegację naszych strażaków miedzy innymi na oddział pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przy ul. Witosa, Przylądka Nadziei we Wrocławiu i Szpitalu w Nysie,  polegała na zbiórce: zabawek, książek, gier, kredek i mazaków, bloków, kolorowanek, klocków itp. (wszystko musiało być nowe).

OSP przez cały rok prowadziła mniejsze i większe zbiórki złomu, z których środki przeznaczone były na remont garażu. Druhowie przystąpili do remontu stanowiska garażowego samochodu Renault Master, na który środki pozyskała z KSRG.

Do chwili obecnej zostało wykonane kolejno:

 • nowa instalacja elektryczna
 • przyłącz na awaryjne zasilanie
 • instalacja alarmu i alarmowania
 • instalacja monitoringu
 • wentylacja
 • instalacja sprzężonego powietrza
 • podwieszony został sufit
 • zabudowane zostały rury na ścianie

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za pomoc i wsparcie za środki i materiały przekazane na charytatywne akcje. Strażackie dziękuję!

Dodaj komentarz