Szkolenie z zakresu profilaktyki kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem

Wczoraj w naszej jednostce odbyło się szkolenie dla strażaków z zakresu profilaktyki oraz ewentualnego postępowania w przypadku zachorowania lub kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem wywołującym COVID-19 – zalecenia i postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Szkolenie w formie instruktażu przeprowadził druh Pampuch Andreas.

Istotne jest żeby strażacy znali kryteria epidemiologiczne, oparte na nich zasady kwalifikacji poszczególnego przypadku (od podejrzenia, przez duże prawdopodobieństwo, do potwierdzenia) oraz wymagania dotyczące używania odpowiednich do założonej sytuacji środków ochrony indywidualnej (maseczek, ochrony oczu, dezynfekcji części ciała i płaszczyzn) – mówi druh Pampuch Andreas, który na co dzień pracuje w PSP w Opolu.

Dodaj komentarz