Zasłużony druh Michał Kulig odszedł na wieczną służbę

W sobotę, 06 czerwca odbyły się uroczystości pogrzebowe druha Michała Kulig z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach. Żegnali go rodzina, bliscy, przyjaciele, znajomi, a także delegacje z urzędu gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Popielów.

Druh Michał Kulig urodzony dnia 10.04.1948 w Starych Siołkowicach był dla nas strażaków wzorem do naśladowania – ogromny społecznik, zawsze wesoły i pogodny duchem, uśmiechnięty, zadowolony i pomocny.

Barbara Dębska, która pełni funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP przedstawiła na uroczystościach pogrzebowych jego zasłużoną działalność, dziękują mu za zaangażowanie i wzorową funkcję:

Był oddany Ochotniczej Starzy Pożarnej od najmłodszych lat – od 1962 roku. Pełnił wiele funkcji w naszej jednostce – był naczelnikiem, wiceprezesem, skarbnikiem, a także przez wiele lat był Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej w Popielowie. W latach 1977 do 1989 pracował w Zawodowej Straży Pożarnej w Opolu i brał udział w gaszeniu pożaru 1982r. w Karlinie, za co otrzymał medal za ofiarność „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazowego”. Jako ochotnik brał udział w gaszeniu licznych pożarów i różnych zdarzeniach na terenie gminy Popielów, jak i gmin sąsiednich. A gdy nawiedziła nas katastroficzna powódź 1997 też był ze swoimi druhami na pierwszej linii frontu w ratowaniu mieszkanców i ich mienia, ewakuowaniu zwierząt i usuwanie skutków tej powodzi. Również włączył się aktywnnie w ratowaniu gminy w powodzi w 2010.

Dużą zasługą było nawiązanie współpracy pomiędzy strażami z gminy partnerskiej Bad Wurzach, a także Mörfelden – pozyskaliśmy dzięki Tobie samochody pożarnicze wraz ze sprzętem dla naszych jednostek. Nie sposób wymienić wszystkich działań, jakie czynił w okresie swojego życia na rzecz OSP. Doruchowie wiedzą o Twojej aktywności – nie tylko w naszej jednostce, ale także służył pomocą inny druhom.

W uznaniu zasług pracy społecznej druh Michał Kulig odznaczony został najwyższym odznaczeniem strażackim „Złoty Znak Związku”, a także brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Za zasługi w walce z powodzią , odznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Marszałek natomiast odznaczył go odznaką honorową „ Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Dziękujemy druhu Michale za to, co robiłeś do końca na rzecz OSP  i za pomoc młodym druhom, szkoląc ich w zdobywaniu umiejętności. Niech Ci rodzinna ziemia siołkowicka lekką będzie, a w niebiosach czuwaj nad swoimi przyjaciółmi, rodziną, nad kolegami strażakami by zawsze pamiętali tak jak Ty, że życie poświęcone innym jest warte przeżycia. Cześć Twojej pamięci!”

 

 

Dodaj komentarz