Historia OSP Stare Siołkowice

Geneza powstania organizacji przeciwpożarowej w Siołkowicach

W dawniejszych czasach sprawy pożarowe podlegały gminie. Każdy gbur i zagrodnik musiał obowiązkowo trzymać w swoim gospodarstwie zwykle pod okapem, drewnianą sikawkę ręczną, wiadro, drabinę i inny sprzęt. W wypadku pożaru zobowiązany był udać się z tym sprzętem na miejsce pożaru. Wodę wożono w beczkach i noszono wiadrami. Na noc wyznaczano specjalną straż w miejsce pożaru , wyznaczał ją sołtys, względnie jeden z Ławników.  W roku 1830 zostaje zbudowana klouza- areszt gminny, przy nim (w obecności) pomieszczenie dla stróża nocnego czuwającego nad bezpieczeństwem wsi oraz remizą. W czasie sołtysowania Jana Barcika, Ławników Bartka Stampki, Andrzeja Kampy i Jana Pródlika zostaje zakupiona przewoźna ręczna sikawka wraz z wężami.

Jest to rok 1882- wg kroniki szkolnej wsi w miesiącu sierpniu tegoż roku spaliła się napełniona zbożem stodoła- ławnika Bartka Stampki, stąd też należy wnosić, ze wśród mieszkańców nastąpiła mobilizacja i utworzono straż pożarną- jako potrzebę samoobrony przed niespodziewanym żywiołem jakim był ogień.

I połowa roku 1883 wg źródeł: dokumentów Parafii Św. Michała, danych zawartych w opracowaniu Andrzeja Stampki „Moje Siołkowice”- stanowi datę utworzenia straży pożarnej jako organizacji, której celem było niesienie pomocy w walce z żywiołem – ogniem. Pierwszym Komendantem zostaje jeden z ławników, następnym jest Szymon Joniec (Zienczyk). Kilka lat później podczas zabawy tanecznej wybuchł pożar w karczmie na Górce. Ogień spowodowała paląca się pod sufitem lampa.

Wieczorem dn. 3 lutego 1903 r. wybuchł pożar u gospodarza Baltazara Pampucha przy szosie. Spalił się dom mieszkalny oraz zabudowania stajenne.

W 1907 r. Komendantem Straży Pożarnej zostaje wybrany Józef Kulig (Józef Karczmarzy). W następnych latach spaliły się pojedyncze domy na Klapaczu, szopa młynarza Löbnera, stodoła Michała Pampucha (Droka), w którą uderzył piorun, dom mieszkalny gbura Kokota na Kopcu i stodoła gbura Misia (Klisz) przy szosie.

Historia z kroniki OSP Stare SiołkowiceHistoria z kroniki OSP Stare Siołkowice
Historia z kroniki OSP Stare Siołkowice

Na początku I wojny światowej istniała już we wsi obowiązkowa straż pożarna.

W roku 1919 dochodzi do tragicznego wypadku podczas napełniania lampy płynem łatwopalnym następuje pożar, w wyniku którego zostaje poparzony syn Zejki (miejsce Rocha Skóry), który na skutek odniesionych obrażeń umiera.

Powstały pożar gasi straż siołkowicka, która nie czekając na konie pcha sikawkę ręcznie na miejsce wypadku.

W roku 1926 zostaje nadbudowana wieża ćwiczeń oraz remont Remizy.

W m-cu styczniu 1927 r. powstaje duży pożar młyna w Popielowie. Jako pierwsza do akcji gaszenia przystępuje Straż siołkowicka- raz już gaszono młyn w Popielowie w 1908r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Siołkowicach

Istniejąca od I wojny światowej straż pożarna jako obowiązkowa, zmienia swój status na ochotniczą. Oficjalnie jej powołanie datujemy – dn. 27 sierpnia 1927r. Założenie jej następuje w obecności Wojta Dänischa i Komendanta powiatowego Kupki.

 

012 (6)
012 (3)
Osp Stare Siołkowice 100- lecie

 

Kalendarium OSP Stare Siołkowice

Data Wydarzenie
1822 Pierwsza wzmianka w kronice OSP Stare Siołkowice.
1882 Zaku­piona została przewoźna ręczna sikaw­ka z wężami
1883 Oficjalna data utworzenia Straży Pożarnej jako organizacji.
1926 Nadbudowana została wieża ćwiczeń oraz nastąpił remont remizy
1927 27 sierpnia nastąpiła oficjalna zmiana statusu na Ochotniczą Straż Pożarną
1930 W kwietniu siołkowicka straż pożarna została odznaczona przez pruskie Ministerium Spraw Wewnętrznych medalem „Za zasługi” i dyplomem za udział w akcjach gaśniczych
1932 Gmina kupiła strażakom sześciooso­bowy samochód marki Horch z przyczepą i motopompą.
1945 W czasie 2 wojny światowej powstaje Młodzieżowa Sekcja Straży Pożarnej, którą kieruje Józef Wosch oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza pod dowództwem Stefana Kuliga.
1953 Gerard Miś zdobywa motopompę M-200. Antoni Mateja buduje dla OSP konny wóz na gumowych kołach. Budowa 2 piętra do wierzy ćwiczeń, która służy jako suszarnia węży.
1961 Druh Wilhelm Pletta odzyskuje z kasacji samochód strażacki marki ”Bedford”, który służy do 1966 roku.
1966 Sprowadzenie z Dobrzenia Wielkiego samochodu strażackiego marki „Ford-V-6”.
1967 W czynie spo­łecznym wybudowany został nowy boks garażowy.
1968 W Siołkowicach po­jawił się podpalacz, który pod­łożył ogień w kilku gospodar­stwach. Podpalacz został ujęty i skazany na 15 lat więzienia. W tym cza­sie OSP otrzymała dwie nowe moto­pompy M-800, węże ssawne, węże tłoczące oraz inny sprzęt umundurowanie.
1969 Jednostka otrzymała samochód marki ”Lublin” z Demobilu, który po adaptacji służył do roku 1983.
1977 Klęska powodzi, która pochłonęła dużo wysiłku w zabezpieczenie miejscowości.
1978 Zajęcie 1 miejsca w gminnych oraz 6 miejsca w rejonowych zawodach pożarniczych.
1982 Powołanie druha Józefa Lazika na Komendanta Gminnego Straży Pożarnej w Popielowie.
1983 Budowa drugiego boksu. Komeda Rejonowa w Brzegu przydzieliła straży samochód marki ”Żuk” oraz wóz bojowy marki ”Jelcz”.
1984 Obchody 100-lecia powsta­nia straży pożarnej. Z tej okazji jednostka OSP otrzymała sztandar.
1993 Uro­czyście obchodzono 110-lecie jednostki. Z tej okazji odmalo­wano świetlicę i remizę. Dzięki stara­niom naczelnik Józefa Krupy na frontowej ścianie pojawił się napis: „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”.
1994 Pożar w RSP Stare Siołkowice. Wyróżnienie Naszej kronik OSP na ”I Ogólnym Polskim Konkursie Kronik Straży Pożarnej RP”. Dr. Barbara Dębska za opracowanie dokumentacji otrzymała nagrodę w postaci wydawnictwa ”Kronika XX wieku”.
1995 Jednostka z decyzją Nr.27/33/KSRG została włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
1996 Poświecenie figurki Św. Floriana przez Ks.dr.Andrzeja Hanicha – duszpasterza braci strażackich.
1997 Wielka powódź w lipcu 1997 roku, w trakcie której zalana zostaje również nasza remiza.
1998 W ramach współpracy gmin gościliśmy delegację z Bad Wurzach.
2000 Obchody 120-lecia OSP. Prezes Alojzy Kociok obchodzi w danym ro­ku 50-lecie przynależ­ności do straży. Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy. Od partnerskiej Gminy Bad Wurzach z miejscowości Ziegellbach straż otrzymała samochód marki ”Ford”.
2004 W dniach 28 -31 lipca dokonano rozbiórki starego obiektu. Rozpoczęto budowę nowej strażnicy.
2005 Oddanie do użytku i poświęcenie nowej strażnicy. Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego GBA Mercedes-Benz ofiarowanego przez druhów z Mörfelden.
2008 10 maja 2008 roku odbyła się uroczystość z okazji 125-lecia powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach. Było to zarazem Gminne Święto obchodów Dnia Strażaka
2009 Pożar zabytkowych młynów zbożowych („Wiatraków”) w Siołkowicach Starych.
2010 20 – 22 Maja uratowanie wałów na Biedaszce. Umocniono wał na długości 600 metrów. W umacnianiu wałów uczestniczyli żołnierze II Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego w Brzegu, żołnierze I Brygady Saperów w Brzegu, żołnierze X Brygady Logistycznej z Opola, ratownicy z organizacji Ratownictwo Specjalistyczne w Opolu oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z różnych powiatów województwa opolskiego, łącznie 53 jednostki OSP i 10 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
2011 Nasz jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-techniczny Renault Master DCI 125.
2018 Kapitalny remont garażu. Zakup fabrycznie nowego samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.340 4×4 BB.
2020 Kapitalny remont drugiego boksu garażowego.
2023 Przebudowa świetlicy na potrzeby utworzenia pomieszczeń magazynowo – gospodarczych.
2023 2 lipiec 2023 – Uroczystość z okazji 140-lecia powstania OSP Stare Siołkowice połączona z 800-leciem Starych Siołkowic
2023 30 września 2023 wystartowała Akademia Młodego Strażaka OSP Stare Siołkowice

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close