Historia OSP Stare Siołkowice

 

Z kroniki OSP Stare Siołkowice

Jeden z największych pożarów w Siołkowicach wydarzył się w dniu 9 czerwca 1822 r. Było to w niedzielę, w dzień oktawy Bożego Ciała. Mieszkańcy rozproszeni byli po części w Popielowie i Chróścicach na obchodach święta. Pożar wybuchł w godzinach przedpołudniowych w stodole gbura Pródły – piąte miejsce gospodarskie od strony kościoła. Wiał w tym dniu silny wiatr, toteż gdy zadzwoniono na alarm, ogień był już za kościołem na Błoniu u zagrodnika Fabisza. Klęski dopełniła zmiana kierunku wiatru, który przeniósł płomienie do zagrody Halamowej, na Kopcu, przy szkole i da lej na zabudowania szkolne i kościelne. Spaliły się wówczas wszystkie domy i zabudowania gospodarcze do szosy popielowskiej. Po pożarze gburzy zbudowali swe domy i zabudowania gospodarcze ponownie z drzewa, które na zasadzie starego prawa otrzymali od rządu za darmo. Jedynie gbur Jan Kret, który piastował urząd sołtysa, wybudował sobie dom murowany”.

”16 lat później w sierpniową niedzielę, gdy ludzie byli w kościele, znów wybuchł pożar, który strawił 41 zabudowań. W maju 1858 r. spaliły się 44 domostwa. W kronice odnotowano, że „na miejsce pożaru zaje chał m.in. książę Wirtembersko-Oleśnicki pan na Pokoju, które mu towarzyszyło kilka wozów z chlebem, mięsem i odzieżą, stanowiących pierwszą pomoc dla dotkniętych klęską”. Kolejny duży pożar wybuchł w 1882 r „Na Górce”. Było to umyślne podpalenie”.

 

 

Kalendarium

Data Wydarzenie
1822
Pierwsza wzmianka w kronice OSP Stare Siołkowice.
1882
Zaku­piona została przewoźna ręczna sikaw­ka z wężami
1883
Oficjalna data utworzenia Straży Pożarnej jako organizacji.
1926
Nadbudowana została wieża ćwiczeń oraz nastąpił remont remizy
1927
27 sierpnia nastąpiła oficjalna zmiana statusu na Ochotniczą Straż Pożarną
1930
W kwietniu siołkowicka straż pożarna została odznaczona przez pruskie Ministerium Spraw Wewnętrznych medalem „Za zasługi” i dyplomem za udział w akcjach gaśniczych
1932
Gmina kupiła strażakom sześciooso­bowy samochód marki Horch z przyczepą i motopompą.
1945
W czasie 2 wojny światowej powstaje Młodzieżowa Sekcja Straży Pożarnej, którą kieruje Józef Wosch oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza pod dowództwem Stefana Kuliga.
1953
Gerard Miś zdobywa motopompę M-200. Antoni Mateja buduje dla OSP konny wóz na gumowych kołach. Budowa 2 piętra do wierzy ćwiczeń, która służy jako suszarnia węży.
1961
Druh Wilhelm Pletta odzyskuje z kasacji samochód strażacki marki ”Bedford”, który służy do 1966 roku.
1966
Sprowadzenie z Dobrzenia Wielkiego samochodu strażackiego marki „Ford-V-6”.
1967
W czynie spo­łecznym wybudowany został nowy boks garażowy.
1968
W Siołkowicach po­jawił się podpalacz, który pod­łożył ogień w kilku gospodar­stwach. Podpalacz został ujęty i skazany na 15 lat więzienia. W tym cza­sie OSP otrzymała dwie nowe moto­pompy M-800, węże ssawne, węże tłoczące oraz inny sprzęt umundurowanie.
1969
Jednostka otrzymała samochód marki ”Lublin” z Demobilu, który po adaptacji służył do roku 1983.
1977
Klęska powodzi, która pochłonęła dużo wysiłku w zabezpieczenie miejscowości.
1978
Zajęcie 1 miejsca w gminnych oraz 6 miejsca w rejonowych zawodach pożarniczych.
1982
Powołanie druha Józefa Lazika na Komendanta Gminnego Straży Pożarnej w Popielowie.
1983
Budowa drugiego boksu. Komeda Rejonowa w Brzegu przydzieliła straży samochód marki ”Żuk” oraz wóz bojowy marki ”Jelcz”.
1984
Obchody 100-lecia powsta­nia straży pożarnej. Z tej okazji jednostka OSP otrzymała sztandar.
1993
1994
Pożar w RSP Stare Siołkowice. Wyróżnienie Naszej kronik OSP na ”I Ogólnym Polskim Konkursie Kronik Straży Pożarnej RP”. Dr. Barbara Dębska za opracowanie dokumentacji otrzymała nagrodę w postaci wydawnictwa ”Kronika XX wieku”.
1995
Jednostka z decyzją Nr.27/33/KSRG została włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
1996
Poświecenie figurki Św. Floriana przez Ks.dr.Andrzeja Hanicha – duszpasterza braci strażackich.
1997
Wielka powódź w lipcu 1997 roku, w trakcie której zalana zostaje również nasza remiza.
1998
W ramach współpracy gmin gościliśmy delegację z Bad Wurzach.
2000
Obchody 120-lecia OSP. Prezes Alojzy Kociok obchodzi w danym ro­ku 50-lecie przynależ­ności do straży. Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy. Od partnerskiej Gminy Bad Wurzach z miejscowości Ziegellbach straż otrzymała samochód marki ”Ford”.
2004
W dniach 28 -31 lipca dokonano rozbiórki starego obiektu. Rozpoczęto budowę nowej strażnicy.
2005
Oddanie do użytku i poświęcenie nowej strażnicy. Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego GBA Mercedes-Benz ofiarowanego przez druhów z Mörfelden.
2008
10 maja 2008 roku odbyła się uroczystość z okazji 125-lecia powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach. Było to zarazem Gminne Święto obchodów Dnia Strażaka
2009
Pożar zabytkowych młynów zbożowych („Wiatraków”) w Siołkowicach Starych.
2010
20 – 22 Maja uratowanie wałów na Biedaszce. Umocniono wał na długości 600 metrów. W umacnianiu wałów uczestniczyli żołnierze II Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego w Brzegu, żołnierze I Brygady Saperów w Brzegu, żołnierze X Brygady Logistycznej z Opola, ratownicy z organizacji Ratownictwo Specjalistyczne w Opolu oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z różnych powiatów województwa opolskiego, łącznie 53 jednostki OSP i 10 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
2011
Nasz jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-techniczny Renault Master DCI 125.
2018
Kapitalny remont garażu. Zakup fabrycznie nowego samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.340 4×4 BB.